Wystawa „Pamiętniki dzieci z czasów wojny – Dawid Rubinowicz, Dawid Sierakowiak.”

Wystawa „Pamiętniki dzieci z czasów wojny – Dawid Rubinowicz, Dawid Sierakowiak.”

W styczniu w PBW na Gocławskiej będzie prezentowana wystawa „Pamiętniki dzieci z czasów wojny – Dawid Rubinowicz, Dawid Sierakowiak.” Wydano wiele pamiętników z czasów wojny, których autorami były dzieci.

Pisały je, często z powodu odczuwanej samotności, a także z poczucia obowiązku, by nie zapomniano, o tym, czego były świadkami podczas wojny. Na szczególną uwagę zasługują pamiętniki Dawida Rubinowicza i Dawida Sierakowiaka. Na wystawie przedstawiono także obrazy Andrzeja Wróblewskiego, które są swoistym pamiętnikiem. Malarz, który przeżył wojnę będąc dzieckiem, w dorosłym życiu przedstawiał w swoich pracach emocje związane z tematyką wojny.