Polecamy: Poznaj Swój Kraj : miesięcznik krajoznawczo-turystyczny

Polecamy: Poznaj Swój Kraj : miesięcznik krajoznawczo-turystyczny

„Znasz li ten kraj (…)”? Te słowa pieśni Stanisława Moniuszki posłużyły mi za motto niniejszego wpisu.  Czy znamy naszą Polskę z jej górami, lasami i nizinami, plażami, jeziorami i morzem? Czy wiemy jaka potrafi być piękna? A miesięcznik krajoznawczo – turystyczny „Poznaj swój kraj” „wie”.

Choć to miesięcznik, wydawany jest kwartalnie.  Każdy artykuł w nim jest bogato ilustrowany zdjęciami wysokiej jakości. Informacje podawane są językiem zrozumiałym, a z opisów wypraw wyraźnie widać, że są to relacje z wydarzeń, w których autor sam brał udział.

Czasopismo „Poznaj swój kraj” charakteryzuje różne regiony Rzeczypospolitej. Zachęca do odwiedzenia miejsc bardzo znanych, lecz częściej – tych, o których wiedzą tylko nieliczni. Opisuje zabytki sztuki ludowej, sakralnej, architektonicznej i z wielu innych dziedzin. A co najważniejsze – podaje wskazówki jak najefektywniej ułożyć trasę wyprawy, by zwiedzanie danego rejonu było jak najprzyjemniejsze. I to poruszając się w bezpieczny sposób, choć może niekoniecznie głównymi szlakami.

Kartkując „Poznaj swój kraj” doświadcza się uczty dla wzroku w postaci pięknych i w przeważającej części wielobarwnych zdjęć, ilustrujących treść artykułów. Spotkamy krajobrazy z każdej pory roku (nawet zimy – tej już jakby zapominanej w naszym kraju). Do artykułów poświęconych rowerowym, kajakowym czy pieszym szlakom turystycznym nierzadko dołączone są mapki wyprawy. Pismo nie byłoby kompletne, gdyby nie znalazło się w nim coś dla młodszych dzieci oraz pasjonatów zagadek. Dla dzieci są kolorowanki numeryczne, a dla dorosłych – zagadki lub konkursy fotograficzne.

Odkąd wziąłem do ręki czasopismo „Poznaj swój kraj”, nie mogę się nadziwić jaka ta nasza Polska jest piękna. Przewodnikiem po urokach polskiej ziemi jest właśnie
miesięcznik krajoznawczo – turystyczny „Poznaj swój kraj”. Ukazuje się on już od 1958 roku i od tego czasu periodyk ten jest gromadzony w naszej bibliotece – Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Gocławska 4 w Warszawie. Zachęcam wszystkich do przyjścia do czytelni PBW, by tak ja ja zachwycić się historiami opisywanymi w czasopiśmie „Poznaj swój kraj” i zdjęciami je dokumentującymi.

poleca
Dariusz Bruzgo
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny