„Jak rozmawiać z dziećmi o Holocauście”

„Jak rozmawiać z dziećmi o Holocauście”

19 kwietnia obchodzimy 78. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Na naszej platformie MOODLE znajdziecie kurs samokształceniowy „Jak rozmawiać z dziećmi o Holocauście – przegląd wybranej literatury”. Kurs kierowany jest do nauczycieli klas 4-6 szkół podstawowych oraz do rodziców dzieci w wieku do 14 lat. Zaprezentowane w nim zostały teksty literackie, które mają na celu pokazanie przed jakimi, bardzo trudnymi dylematami stawały żydowskie dzieci w czasie II wojny światowej. Zapraszamy na naszą platformę MOODLE.