„Jak […]odpowiednie dać rzeczy słowo[…]?”

„Jak […]odpowiednie dać rzeczy słowo[…]?”

W dobie wszechobecnego Internetu warto zajrzeć do staromodnego, papierowego słownika, który jest – w mojej opinii – najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy o języku.  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie oferuje szeroką gamę słowników tematycznych, które mogą okazać się pomocne np. przy pisaniu prac dyplomowych.  Nazwy niektórych brzmią wręcz tajemniczo. Dotyczą takich „prowincji” języka i takich działów językoznawstwa, o których istnieniu zwykły śmiertelnik  nie ma pojęcia.

Warto zapoznać się z ich treścią, by w prawidłowy sposób używać specjalistycznych słów i zwrotów. Innymi słowy, cytując za słynnym poetą Cyprianem Kamilem Norwidem, by „…odpowiednie dać rzeczy słowo…”.

„Jak […]odpowiednie dać rzeczy słowo[…]?” Zestawienie bibliograficzne (wybór różnych rodzajów słowników) przygotowane na podstawie katalogu INTEGRO PBW im. KEN w Warszawie