Polecamy: Praca Socjalna : kwartalnik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

Polecamy: Praca Socjalna : kwartalnik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

Praca socjalna a rdzenne praktyki kulturowe w Ghanie

Najważniejsze w pracy socjalnej są zasady, w tym: sprawiedliwości społecznej, praw człowieka, zbiorowej odpowiedzialności i poszanowania różnorodności.

Specyfiką realizowania pracy socjalnej i pomocy grupom defaworyzowanym w Ghanie jest konieczność uwzględniania lokalnych praktyk kulturowych. Nie zawsze – jak czytamy w artykule pt. „Wyzwania współczesnej pracy socjalnej w Ghanie” w numerze 2/2021 Pracy socjalnej – owe lokalne praktyki kulturowe  wspierają udzielanie pracy socjalnej. Bywa tak, jak pisze autor, że ograniczają dostęp grup defaworyzowanych do potrzebnej im pomocy.

Jak zatem pogodzić pracę socjalną z praktykami kulturowymi? Odpowiedź znajdziecie we wspomnianym powyżej artykule, do którego przeczytania zachęcam.

 

poleca
Dariusz Bruzgo
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny