„Uczeń z dysleksją – metody pracy”

„Uczeń z dysleksją – metody pracy”

W związku z przypadającym w październiku Europejskim Tygodniem Świadomości Dysleksji, obchodzonym w tym roku pod hasłem „Jesteśmy różni – jesteśmy razem”, w Wypożyczalni PBW w Warszawie prezentujemy wystawę pt. „Uczeń z dysleksją – metody pracy”.

Idea Tygodnia Świadomości Dysleksji powstała w celu zwrócenia uwagi na problem specyficznych trudności w uczeniu się, z którymi na co dzień zmagają się dzieci, ich rodzice i nauczyciele.

Na wystawie zaprezentowano wybrane publikacje ze zbiorów PBW związane z tematem dysleksji i metodami pracy z dyslektycznym uczniem, pomocne w przezwyciężaniu trudności związanych z przetwarzaniem informacji, czytaniem i pisaniem.

Wykaz książek prezentowanych na wystawie: Uczeń z dysleksją – metody pracy