V Powiatowy Konkurs Literacki pod Patronatem Honorowym Starosty Sochaczewskiego Jolanty Gonta „Człowiek piękny – portret człowieka XXI w.”

V Powiatowy Konkurs Literacki pod Patronatem Honorowym Starosty Sochaczewskiego Jolanty Gonta „Człowiek piękny – portret człowieka XXI w.”

„Człowiek wrażliwy na piękno kwiatu, motyla, pejzażu,

miałby być obojętny na piękno człowieka”

                                                                                       Janusz Korczak

tymi słowami Janusza Korczaka chcemy Was zaprosić do wzięcia udziału w

V Powiatowym Konkursie Literackim pod Patronatem Honorowym Starosty Sochaczewskiego Jolanty Gonta

„Człowiek piękny – portret człowieka XXI w.”

REGULAMIN

I.ORGANIZATOR KONKURSU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie Filia w Sochaczewie

PATRONAT MEDIALNY

Radio Sochaczew

portal tusochaczew.pl

II. CELE KONKURSU

 • promowanie właściwych postaw – zadaniem uczestników konkursu jest napisanie opowiadania, listu, wiersza itp., w którym autor przedstawi realną osobę ze swojego otoczenia, która swoją pozytywną postawą wywarła na niego wpływ lub jest godna naśladowania:
  • człowieka pięknego wewnętrznie, pełnego pasji dla którego takie wartości jak empatia, dobro, wrażliwość, odpowiedzialność, pomoc innym, prawda są wyznacznikiem jego człowieczeństwa/podejścia do życia;
  • człowieka, który świadomie odrzuca przemoc, hejt, kłamstwo, dyskryminację i używki, który jest uważny na drugiego człowieka bez oceniania, krytykowania i odrzucania inności, dla którego prawda, miłość i szacunek to nie tylko puste słowa.
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przeciwdziałaniu przemocy fizycznej i psychicznej, a także przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym.
 • upowszechnienie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów.

III. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do:

 • dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych powiatu sochaczewskiego,
 • młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego.

IV. NAGRODY

Każda nadesłana praca oceniana będzie pod względem:

 • zgodności z tematem konkursu
 • literackim
 • edytorskim

Oceny dokona jury powołane przez organizatorów.

Nagrody będą wręczane w trzech kategoriach:

 • pierwsze miejsce i wyróżnienia w kategorii klasy I – III szkoły podstawowej
 • pierwsze miejsce i wyróżnienia w kategorii klasy IV-VIII szkoły podstawowej
 • pierwsze miejsce i wyróżnienia w kategorii szkoły ponadpodstawowe.

V. SPOSÓB REALIZACJI

 • Praca ma być samodzielna.
 • Praca powinna odnosić się do hasła tegorocznego konkursu:

„Człowiek piękny – portret człowieka XXI w.”

 • Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie opowiadania, listu, wiersza itp., w którym autor przedstawi realną osobę ze swojego otoczenia, która swoją pozytywną postawą wywarła na niego wpływ lub jest godna naśladowania:
  • człowieka pięknego wewnętrznie, pełnego pasji dla którego takie wartości jak empatia, dobro, wrażliwość, odpowiedzialność, pomoc innym, prawda są wyznacznikiem jego człowieczeństwa/podejścia do życia;
  • człowieka, który świadomie odrzuca przemoc, hejt, kłamstwo, dyskryminację i używki, który jest uważny na drugiego człowieka bez oceniania, krytykowania i odrzucania inności, dla którego prawda, miłość i szacunek to nie tylko puste słowa.
 • Powinna być wykonana estetycznie
 • Może być w formie:
 • opowiadania,
 • wiersza,
 • listu,
 • pamiętnika,
 • lub innej
 • Wysoko punktowana będzie dbałość o piękno języka polskiego oraz poprawność ortograficzna.
 • Nadesłana praca ma być w formacie A-4, objętość do 3 stron, czcionka 12, odstęp 1,5.
 • Prace powinny być przekazane w formie drukowanej na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego 65, Sochaczew lub w formie elektronicznej na adres: pcprsoch@powiatsochaczew.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Konkurs literacki – Człowiek piękny – portret człowieka XXI w.”
 • Pamiętaj o przestrzeganiu ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018r (Dz.U. poz.1000) oraz Rozporządzenia RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 • Karta uczestnictwa oraz podpisana klauzula RODO powinna być przekazana w wersji papierowej na adres PCPR w Sochaczewie.
 • Praca powinna zawierać na karcie tytułowej imię, nazwisko oraz wiek autora.
 • W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest podanie ich nazwisk.
 • Przekazane prace stają się własnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

VI. CZAS TRWANIA

Konkurs trwa od 01 październik 2021 r. do 31 października 2021 r.

Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2021 r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

KARTA ZGŁOSZENIOWA