Polecamy: Serwis Informacyjny Uzależnienia, Warszawa, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ISSN 2543-8816

Polecamy: Serwis Informacyjny Uzależnienia, Warszawa, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ISSN 2543-8816

Przemoc rówieśnicza (cyberprzemoc) staje się problemem społecznym. Ulega jej coraz większa liczba dzieci i młodzieży. ODPOWIEDZIĄ na zjawisko cyberprzemocy jest program IMPACT, czyli Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej.

IMPACT jest innowacyjnym programem profilaktycznym dla młodzieży w wieku 13-16 lat. Został stworzony przez ludzi nauki (z Uniwersytetu Warszawskiego, łódzkiego Instytutu Medycyny Pracy oraz Politechniki Warszawskiej) i praktyków udzielania pomocy dzieciom
i młodzieży z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundacji Praesterno.

Powstał interesujący dla młodzieży program, który wyposaża ją w wiedzę na temat cyberprzemocy  i uwrażliwia na drugiego człowieka. O tym, jak był tworzony i jakie są efekty jego ewaluacji – przeczytajcie sami w artykule pt. „IMPACT – program edukacyjno-profilaktyczny odpowiedzią na przemoc rówieśniczą” w tegorocznym trzecim numerze Serwisu Informacyjnego UZALEŻNIENIA, na str. 9-17

poleca
Dariusz Bruzgo
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny.