Maria Łopatkowa, twórczyni Pedagogiki Serc – wystawa

Maria Łopatkowa, twórczyni Pedagogiki Serc – wystawa

Do końca stycznia w holu przy Wypożyczalni w ramach obchodów 95. rocznicy urodzin prezentowane są wybrane pozycje z twórczości Marii Łopatkowej pochodzące ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie.

Ta działaczka społeczna, pisarka, pedagożka i twórczyni nurtu Pedagogika Serca swoimi działaniami na rzecz poprawy sytuacji dzieci w rodzinie i w szkole na trwałe wpisała się w historię oświaty.

Maria Łopatkowa, przez wielu określana mianem „Korczaka w spódnicy” całe zawodowe życie poświęciła dzieciom. W swojej twórczości pisarskiej podejmowała problem zaniedbań socjalizacyjnych wobec dzieci ze środowisk wiejskich, przemocy psychicznej i fizycznej dorosłych wobec dzieci, błędów wychowania w rodzinie oraz działalności zapobiegającej sieroctwu i niedostosowaniu społecznemu.

Na kartach Pedagogiki serca, sztandarowej pozycji w dorobku pisarskim stara się odpowiedzieć na pytania: Kim jest człowiek wobec drugiego człowieka i jaki być powinien? A przede wszystkim: Co robić, aby stał się Homo Amans – człowiekiem miłującym?

Zapraszamy do gmachu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN  w Warszawie.