Przysłowia polskie i obce – wystawa

Przysłowia polskie i obce – wystawa

Dzięki przetrwałym zbiorom książek możemy się dowiedzieć o mądrościach ludowych minionych czasów. Każdy naród ma zbiór życiowych powiedzeń i wskazówek, które są przydatne współczesnym ludziom. Oparte są one na doświadczeniach minionych pokoleń i wywodzą się z tradycji ludowej. Wszystkie porzekadła niosą ze sobą dobre rady, pouczenia na temat życia oraz spostrzeżenia dotyczące świata, w którym żyjemy. Pomimo zmieniającej się cywilizacji nadal mogą uczyć i wychowywać.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z naszymi publikacjami, które prezentowane są w wypożyczalni.

Przysłowia polskie i obce – zestawienie bibliograficzne