Biblioteka oferuje Obywatelom Ukrainy bezpłatnie: dostęp do Internetu, drukowanie i skanowanie dokumentów. Wszystkie usługi bez konieczności zapisywania się do Biblioteki. Serdecznie zapraszamy.

Biblioteka oferuje Obywatelom Ukrainy bezpłatnie: dostęp do Internetu, drukowanie i skanowanie dokumentów. Wszystkie usługi bez konieczności zapisywania się do Biblioteki. Serdecznie zapraszamy.

Бібліотека пропонує Громадянам України безкоштовний доступ до інтернету, друкування і сканування документів. Всі послуги надаються без обов’язкового записування до бібліотеки. Щиро запрошуємо.