Kwiecień miesiącem wiedzy na temat autyzmu – propozycje gier

Kwiecień miesiącem wiedzy na temat autyzmu – propozycje gier

Okładka pomocy dydaktycznej Fleksja. 2. Pokarmy, napoje, przedmioty
Fleksja. 2 [Pomoce dydaktyczne], Pokarmy, napoje, przedmioty, Joanna Łazowicka-Zimny ; konsultacja merytoryczna Jagoda Cieszyńska, Kraków, Centrum Metody Krakowskiej, [2018]. Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do badania poziomu opanowania prawidłowej odmiany rzeczowników przez przypadki i ćwiczeń utrwalających użycie form fleksyjnych. Może być wykorzystywana przez terapeutów i rodziców dzieci z trudnościami w budowaniu prawidłowego systemu językowego (alalia, afazja, autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, niedosłuch, obniżenie sprawności intelektualnej, wielojęzyczność, zagrożenie dysleksją). W opakowaniu: 36 kart obrazków, 48 kafelków z wyrazami, 6 pustych kafelków, instrukcja.
Okładka pomocy dydaktycznej Planowanie ruchu ręki
Planowanie ruchu ręki [Pomoce dydaktyczne], Agata Dębicka – Cieszyńska, Kraków, Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej, [2018]. Zestaw w pudełku zawiera 2 płytki, mazak i instrukcję. Pomoc przeznaczona jest dla dzieci: z opóźnionym rozwojem mowy (z powodu braku planu ruchu artykulacyjnego), zagrożonych dysleksją (z powodu trudności w linearnym kodowaniu wzorów), z afazją (z powodu apraksji), z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu (z powodu trudności w naśladowaniu ruchów: manualnych, gestowych, artykulacyjnych), z niepłynnością mowy (z powodu nadmiernego napięcia mięśniowego), z zespołem Downa (z powodu opóźnień w osiąganiu normatywnych umiejętności motorycznych).
Okładka pomocy dydaktycznej Powiedz mi, co odczuwasz
Powiedz mi, co odczuwasz [Pomoce dydaktyczne]. Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z afazją oraz dla dzieci dwujęzycznych, Jagoda Cieszyńska, Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2008, ISBN 978-83-61009-84-9. "Powiedz mi, co odczuwasz" przeznaczone jest do uczenia się niewerbalnych zachowań komunikacyjnych i języka. Zawiera serię 38 obrazków i 1 opis.
Okładka pomocy dydaktycznej Poznać i zrozumieć uczucia
Poznać i zrozumieć uczucia [Pomoce dydaktyczne]. Co by było, gdyby... : historyjki obrazkowe, Izabela Fornalik, Katarzyna Pachniewska, Joanna Płuska, Warszawa, PWN Wydawnictwo Szkolne, copyright 2018, ISBN 978-83-262-2907-7. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.
Okładka pomocy dydaktycznej Poznać i zrozumieć uczucia. Potyczki ze zgrywusem
Poznać i zrozumieć uczucia [Pomoce dydaktyczne]. Potyczki ze zgrywusem. Gra karciana, Izabela Fornalik, Katarzyna Pachniewska, Joanna Płuska, Warszawa, PWN Wydawnictwo Szkolne, 2018, ISBN 978-83-262-2912-1. Celem gry jest ćwiczenie rozpoznawania uczuć (mimiki twarzy, reakcji ciała, zachowania), rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwijanie kompetencji społecznych oraz uczenie umiejętności budowania skojarzeń. Zawiera: 25 kart z ilustracjami, 12 kart z PCS-ami obrazującymi uczucia pokazane na kartach, 12 nazw uczuć pokazanych na kartach, 12 podkładek do układania elementów gry, instrukcję. Gra przeznaczona jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.
Okładka pomocy dydaktycznej Rozmawiam z dziećmi o sytuacjach w przestrzeni publicznej
Rozmawiam z dziećmi o sytuacjach w przestrzeni publicznej, Anna Kuziel-Kalina, Kraków, Wydawnictwo WIR, [2017], ISBN 978-83-65423-13-9. Pomoc terapeutyczna wspierająca dorosłych w przygotowaniu dzieci do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach problemowych. Praca z zestawem stwarza okazję do pogłębionej refleksji nad pożądanymi sposobami rozwiązania napotykanych trudności oraz uczy przyjmowania perspektywy innych osób. Karty prezentujące przykładowe zdarzenia przeznaczone są w szczególności dla dzieci z trudnościami w rozumieniu sytuacji społecznych, głównie dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Pomoc służy zarówno do terapii, jak i rozmów podczas lekcji wychowawczej.