Polecamy: Jak skutecznie pomagać dziecku ze spektrum autyzmu? („Remedium” nr 9/2019 i 10/2019)

Polecamy: Jak skutecznie pomagać dziecku ze spektrum autyzmu? („Remedium” nr 9/2019 i 10/2019)

Dziecko z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego czy obecnie częściej stosowanej nazwy – zaburzenia ze spektrum autyzmu – to dziecko o specjalnych potrzebach. W zależności od nasilenia zaburzeń i ich typu, dziecko ma problemy w rozwoju mowy, rozwoju społecznym i później – w uczeniu się.

W USA w 2018 r. dokonano przeglądu stosowanych terapii w leczeniu dzieci ze spektrum autyzmu. Oceniano skuteczność interwencji behawioralnych i poznawczo-behawioralnych, rozwojowych oraz edukacyjnych. Nie oceniano skuteczności samej farmakoterapii, leczenia suplementami czy dietą.

Co się okazało?

Bardzo skuteczne są podejścia behawioralne – związane z analizą i planowaniem zachowania, ponadto modelowaniem czy treningami (umiejętności społecznych oraz samodzielności i samokontroli – w tym doświadczania konsekwencji swych zachowań). Obiecujące są także techniki alternatywnej komunikacji, tj. obrazkowej, manualnej (gesty) czy wymiany piktogramów (zdjęcia, obrazki). Obok  nich skuteczna jest jeszcze tzw. grupa technik wczesnej interwencji terapeutycznej. Ich celem jest rozwijanie umiejętności poznawczych i komunikacyjnych poprzez wzmocnienia pozytywne (pochwały), budowanie pozytywnej relacji z dzieckiem oraz współdzielenie z nim zainteresowań.

Wskazówki, jak postępować z dzieckiem ze spektrum autyzmu, znajdziecie w „Remedium” w numerze 10 z roku 2019. Warto się z nimi zapoznać.

poleca
Dariusz Bruzgo
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny