Książka ważna w doskonaleniu, czyli „Oczytany nauczyciel”

Książka ważna w doskonaleniu, czyli „Oczytany nauczyciel”

W Tygodniu Bibliotek została rozstrzygnięta I edycja Konkursu czytelniczego „Oczytany nauczyciel”, adresowana do czynnych zawodowo nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowych oraz nauczycieli akademickich zapisanych do sochaczewskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie, która zorganizowała konkurs. Celem konkursu było zachęcenie do korzystania ze zbiorów biblioteki pedagogicznej, promowanie idei czytelnictwa wśród nauczycieli oraz rozwijanie warsztatu pracy nauczyciela.

W konkursie wzięło udział 25 nauczycieli, którzy w okresie od 15 września  2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wypożyczyli łącznie 1369 woluminów książek.

Finalistami konkursu zostali nauczyciele, którzy skorzystali z największej liczby zbiorów bibliotecznych:

1 miejsce – Anna Plichta -Ostolska

2 miejsce – Dorota Targowska

3 miejsce – Anna Trzcińska

Wyróżnienia – Dagmara Witte-Kubik, Monika Malesa.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu w nowym roku szkolnym.

A.S.