„Opieka wytchnieniowa – bezpłatna forma wsparcia dla opiekuna faktycznego osoby z niepełnosprawnością” (Szkoła Specjalna nr 2/2022)

„Opieka wytchnieniowa – bezpłatna forma wsparcia dla opiekuna faktycznego osoby z niepełnosprawnością” (Szkoła Specjalna nr 2/2022)

„Od 2019 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej corocznie ogłasza program ‘Opieka wytchnieniowa’ dla opiekunów faktycznych dzieci z niepełnosprawnościami lub dorosłych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.”

Artykuł o tytule jak wyżej, zamieszczony w marcowo-kwietniowym numerze „Szkoły Specjalnej” przybliża zasady finansowania, warunki uczestnictwa i formy wsparcia w programie „Opieka wytchnieniowa”. Stawia też ważne pytania – m.in. o to, „(…) czy tak zorganizowana usługa o z założenia ograniczonej dostępności realizuje wymóg adekwatnego wspierania osób z niepełnosprawnościami wynikający z Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnoprawnych.”

Po odpowiedź na to i inne pytania sięgnijcie Państwo do nru 2 czasopisma „Szkoła Specjalna”, dostępnego w naszej Czytelni.

 

Dariusz Bruzgo
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny