Konferencja metodyczna dla nauczycieli „Praca z uczniem z doświadczeniem traumy w klasie zróżnicowanej językowo”

Konferencja metodyczna dla nauczycieli „Praca z uczniem z doświadczeniem traumy w klasie zróżnicowanej językowo”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie zaprasza wszystkich nauczycieli na konferencję metodyczną online „Praca z uczniem z doświadczeniem traumy w klasie zróżnicowanej językowo”.

Wydarzenie odbędzie się 5 października w godz. 10:00 – 13:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Tematyka poruszona podczas konferencji oscylować będzie głównie wokół wyzwania, przed jakim stanęła polska szkoła w związku z przybyciem uczniów z Ukrainy, ale nie tylko. Problemy związane z nauką języka polskiego, problemy z adaptacją w nowym środowisku to jedne z obszarów, które będą poruszane w trakcie wydarzenia.

rejestracja

Przypominamy, że otrzymanie maila z podziękowaniem za REJESTRACJĘ nie odznacza ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ NA WYDARZENIE. Dopiero drugi mail potwierdzający udział w spotkaniu (z linkiem do pokoju) gwarantuje uczestnictwo w KONFERENCJI.

Wydarzenie nie będzie nagrywane.

Program konferencji:

Sesja I: 10.00

 • Trauma z perspektywy nauczycieli – co może, a czego nie powinna szkoła –  Tomasz Bilicki, psychoterapeuta, interwent kryzysowy.
 • Wspieranie dzieci i młodzieży – migrantów i uchodźców. Perspektywa nauczyciela języka polskiego jako obcego, dr Piotr Kajak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM.

PRZERWA 10 min.

Sesja II:

 • Intensywny trening językowy dla uczniów z doświadczeniem migracji
  z Ukrainy
  – dr Beata Jędryka, Uniwersytet Warszawski, Instytut Polonistyki Stosowanej, Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki,
 • Przedstawienie oferty edukacyjno-kulturalnej PBW im. KEN
  w Warszawie na rok szkolny 2022/2023,
  Katarzyna Gołubiew, Wydział Wspomagania Edukacji

Partnerzy konferencji

logologo

Nasi prelegenci:

Tomasz Bilicki – pedagog, psychoterapeuta (1. stopień referencyjny), psychotraumatolog, interwent kryzysowy oraz nauczyciel. Ukończył studia podyplomowe m.in. z psychologii motywacji (Uniwersytet SWPS)
i psychotraumatologii (Uniwersytet Gdański) oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF
w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ.

Dr Piotr Kajak – zastępca dyrektora i adiunkt w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum, na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; kierownik Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej oraz Zespołu Badań nad Językiem Polskim i Kulturą Polską w Azji Wschodniej i Południowej.. W swoich badaniach zajmuje się m.in. kulturoznawstwem glottodydaktycznym, polonistyką międzykulturową, dyplomacją publiczną i historią nauczania języka polskiego jako obcego.http://polonicum.uw.edu.pl/pracownik/dr-piotr-kajak-2

Dr Beata Katarzyna Jędryka – adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyk i pedagog. Autorka specjalizacji glottodydaktycznej na Wydziale Polonistyki oraz ścieżki Dydaktyka języka polskiego jako obcego
w ramach studiów podyplomowych „Filologia w praktyce”, metodyk i praktyk nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego dzieci i dorosłych. Autorka licznych pomocy dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego Obecnie zajmuje się nauczaniem dwujęzycznym dzieci oraz dydaktyką języka polskiego jako języka edukacji szkolnej.