Zapraszamy na spotkanie sieć współpracy i samokształcenia!

Zapraszamy na spotkanie sieć współpracy i samokształcenia!

Nauczycieli różnych przedmiotów nauczania zapraszamy na spotkanie organizacyjne sieci współpracy i samokształcenia „Dziecko cudzoziemskie w klasie szkolnej”. Sieci współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia. Spotkanie odbędzie się 26.10.2022r. w godzinach od 16.00 do 18.00 w czytelni Filii PBW im. KEN w Grodzisku Maz. ul.11 Listopada 48 (IV pietro). W tym czasie rozpoznamy nasze potrzeby i zasoby, ustalimy cele, tematy spotkań i harmonogram pracy sieci.

koordynatorka: Sylwia Bąbik

miejsce: Filii w Grodzisku Mazowieckim, ul.11 Listopada 48 (IV pietro)

termin: 26 października 16:0018:00

Zapisy pod numerem tel. 22 755-57-89 lub e-mailowo na adres pbw.grodzisk@pbw.waw.pl