Polecamy: „Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19. Nowe zadania – nowe usługi – nowy wizerunek”, pod red. naukową Małgorzaty Kowalskiej-Chrzanowskiej, Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2022 r.

Polecamy: „Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19. Nowe zadania – nowe usługi – nowy wizerunek”, pod red. naukową Małgorzaty Kowalskiej-Chrzanowskiej, Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2022 r.

Na książkę składa się 13 artykułów dotyczących zastosowania nowoczesnych technologii w wybranych bibliotekach akademickich, publicznych i pedagogicznych w czasie pandemii COVID-19. 

Publikacja podzielona została na trzy części. Pierwsza, zatytułowana „Biblioteki wobec pandemii”, stanowi refleksję na temat wpływu pandemii na działalność bibliotek. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytania jak na pandemię zareagowały biblioteki w różnych krajach i czy dokonujące się w nich zmiany miały charakter innowacyjny, a także jak wdrożenia technologiczne i kultura cyfrowa wpływają na wizerunek bibliotek oraz zaufanie wobec ich pracowników, a w konsekwencji na odwiedziny czytelników.

Druga część publikacji – „Organizacja pracy bibliotek w pandemii” – dotyczy projektów, organizowanych wystaw, konkursów i warsztatów oraz spotkań z osobistościami regionu. Podkreślono także wartość informacyjną katalogów online, celowość działań w kierunku poprawy mechanizmów ich wyszukiwania, inwentaryzacji zbiorów oraz podnoszenia kompetencji bibliotekarzy w zakresie opracowywania zbiorów. Podano przykłady wdrażania przez biblioteki mobilnej aplikacji bibliotecznej MATEO, wirtualnych spacerów czy pierwszej w Polsce opcji wideo zapisu do biblioteki. Na uwagę zasługuje również proces digitalizacji zbiorów i współpraca bibliotek w ramach e-usługi „Polona w Chmurze dla Bibliotek”.

Trzecia część książki „Edukacja i komunikacja bibliotekarzy w pandemii” przybliża działalność edukacyjną bibliotek w czasie pandemii oraz wykorzystywane przez nie narzędzia komunikacji. Omówiono zdalne formy doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, tj. warsztaty, szkolenia, konferencje i seminaria, zorganizowane od marca 2020 r. do końca 2021 r. W publikacji nie zabrakło również tematów dotyczących: komunikatorów internetowych i ich zastosowań w bibliotekach, książkomatów jako bezkontaktowej formy korzystania ze zbiorów bibliotecznych czy też wykorzystywania mediów społecznościowych do promocji działalności bibliotek.

Publikacja z pewnością zainteresuje środowisko bibliotekarzy, dla których okres pandemii COVID-19 wymusił zmiany zarówno w sferze usług bibliotecznych, pracy zdalnej, organizacji wydarzeń online, jak i komunikacji oraz edukacji pracowników bibliotek.

Małgorzata Czuba
Wydział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów