Literatura wsparciem w nauce języka hiszpańskiego

Literatura wsparciem w nauce języka hiszpańskiego

W grudniu w Wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie została zaprezentowana wystawa „Literatura wsparciem w nauce języka hiszpańskiego”.

W zbiorach PBW czytelnicy mogą znaleźć ciekawą ofertę pozycji wydawnictwa Easy Readers Lecturas Fàciles, które są adaptacją ważnych dzieł literatury hiszpańskojęzycznej. Te – niewielkich rozmiarów – książeczki są dostosowane do odpowiedniego poziomu trudności w znajomości nauczanego języka obcego, w tym wypadku języka hiszpańskiego. Sięganie do dzieł literackich jest ważnym elementem w procesie glottodydaktycznym, opierającym się nie tylko na żmudnym „wkuwaniu” nowych słówek, ale także na rozszerzeniu wiedzy o kulturze i sztuce danego kraju.

Korzystając z nadarzającej się okazji organizatorzy wystawy życzą dwujęzycznie wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.