Nowy kurs na platformie Moodle!

Nowy kurs na platformie Moodle!

Bibliotekarzy oraz studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej zapraszamy na platformę Moodle. Nowy kurs Ewidencja materiałów bibliotecznych pozwala uzupełnić i usystematyzować wiedzę na temat gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych.

Zapraszamy również do korzystania z pozostałych szkoleń zamieszczanych na platformie Moodle: