Polecamy: Nowoczesne lekcje biblioteczne

Polecamy: Nowoczesne lekcje biblioteczne

Nowoczesne lekcje biblioteczne. Cz. 1: kreatywne pomysły dla różnych grup wiekowych, pod red. Renaty Kajewskiej, Warszawa, Wiedza i Praktyka, 2021.

Nowoczesne lekcje biblioteczne. Cz. 2: kreatywne pomysły dla różnych grup wiekowych, pod red. Renaty Kajewskiej, Warszawa, Wiedza i Praktyka, 2022.

„Nowoczesne lekcje biblioteczne” to wydawnictwo broszurowe, zawierające przykładowe scenariusze zajęć dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz seniorów, do wykorzystania w bibliotekach szkolnych i publicznych. Jest to publikacja polecana przez czasopismo „Nowoczesna Biblioteka 3.0”, adresowane do dyrektorów i pracowników bibliotek.

Pierwsza część cyklu publikacji przedstawia pomysły dla bibliotekarzy na zajęcia dotyczące: pasowania na czytelnika, zajęć integracyjnych w bibliotece, Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, rozwiązywania problemów wśród młodzieży, rozwijania kompetencji społecznych czy kursu komputerowego dla seniorów. Scenariusze lekcji określają czas trwania zajęć, cele ogólne i szczegółowe, wykorzystane metody, formy pracy oraz środki dydaktyczne i materiały pomocnicze.

Kolejna część publikacji zawiera scenariusze lekcji bibliotecznych do zrealizowania w szkole podstawowej i dotyczy następujących tematów: jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Międzynarodowy Dzień Szczęścia, Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, Międzynarodowy Dzień Tańca. Publikację  uzupełniają pomysły zajęć dla bibliotekarzy: ona i on w literaturze popularnonaukowej, 8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – o wartości wspólnego spędzania czasu.

Ciekawe tematy i gotowe scenariusze zajęć z pewnością zainteresują nauczycieli i bibliotekarzy, poszukujących pomysłów na atrakcyjne lekcje biblioteczne.

Małgorzata Czuba
Wydział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów