Ruszyła rejestracja na bezpłatną konferencję online!

Ruszyła rejestracja na bezpłatną konferencję online!

W ostatnich latach dostrzegamy wzrost zainteresowania jedną z najbardziej humanistycznych dziedzin – filozofią. Przedmiot ten również wraca do łask w szkołach.

Czy filozofia może kształtować u uczniów umiejętność logicznego myślenia, a także przygotować do wyzwań, które przyniesie im życie? Czy możliwy jest kooperacja filozofii ze sztuczną inteligencją? Czy wpływy starożytnych treści filozoficznych można dostrzec we współczesnych tekstach kultury i literatury? Czy wrażliwość moralna i szeroko pojęte humanistyczne podejście do świata są potrzebne w XXI w.? Te oraz inne dylematy poruszone zostaną w trakcie organizowanej przez PBW im. KEN w Warszawie konferencji online. Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli.

Miło nam poinformować, że patronat nad naszą konferencją online objęło Stowarzyszenie Edukacji Filozoficznej „Phronesis” Jego celem jest wprowadzenie praktyki filozoficznej na różnych etapach kształcenia, w ramach edukacji formalnej i nieformalnej. Stowarzyszenie propaguje metodę warsztatów dociekań filozoficznych, opartą na programie stworzonym przez prof. Metthew Lipmana i otwarte jest na wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia edukacji filozoficznej.

rejestracja

Sesja 1

09.00 – 09.05 Rozpoczęcie konferencji

09.05 – 10.00 Ciekawość prowadzi do myślenia, czyli jak nauczyć się od dzieci dociekać filozoficznie, Krystian Karcz – nauczyciel etyki i filozofii, współautor książki dla dzieci „Filozofuj
z dziećmi 2”.

10.00 – 11.00 Od Kochanowskiego do Batmana – o wadze błędów w szkolnej edukacji, dr Jarosław Marek Spychała – adiunkt w Katedrze Socjologii w Collegium Civitas w Warszawie, twórca metody Mali Rebelianci.

Przerwa 10 min.

Sesja 2

11.10 – 12.00 Filozofuję, myślę krytycznie, działam refleksyjnie – ważne postawy i kompetencje w edukacji XXI w., Justyna Wołoszyk-Brzezińska – polonistka i dziennikarka, liderka Kreatywnej Pedagogiki, trenerka krytycznego myślenia.

12.00 – 12.30 Między filozofią i techniką. O potrzebie dyskusji nad zagadnieniem sztucznej inteligencji, dr Paweł Stacewicz – filozof, informatyk, dydaktyk matematyki, popularyzator nauki. Pracuje jako nauczyciel akademicki na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Nasi prelegenci:

Krystian Karcz – nauczyciel etyki, filozofii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa. Założyciel największego wirtualnego pokoju nauczycielskiego – grupy „Nauczyciele filozofii i etyki”, strony Uczę filozofować na portalu Facebook oraz Klubu Małych Wielkich Filozofów – otwartych zajęć online z dociekań filozoficznych dla dzieci i młodzieży, współautor książki „Filozofuj z dziećmi 2”, popularyzator filozofii, filozofowania oraz nowoczesnych metod nauczania.

Dr Jarosław Marek Spychała – adiunkt w Katedrze Socjologii Collegium Civitas w Warszawie. Naukowo zajmuje się historią filozofii i religii, a szczególnie zjawiskiem przenikania się religii i filozofii w zakresie wyobrażeń o pośmiertnych losach człowieka oraz ich wpływem na szeroko rozumianą komunikację (np. na komunikację marketingową, polityczną oraz na narracje filmowe czy literackie).
Szczególne miejsce w jego zainteresowaniach zajmuje Platoński obraz jaskini, który bada zarówno jako paradygmat filozoficzny, teologiczny, literacki i filmowy jak również jako paradygmat komunikacji i kreatywności. Ponadto zajmuje się teorią mitu, szczególnie teorią monomitu Josepha Campbella, teorią archetypów, badaniami nad Eposem Gilgamesza, mitem Golema w kulturze oraz sztuczną inteligencją.

Justyna Wołoszyk-Brzezińska – dyplomowana nauczycielka języka polskiego, pracująca w XIV LO w Gdańsku. Ukończyła polonistykę oraz Podyplomowe Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Należy do Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pracujących kreatywnie oraz Sieci nauczycieli edukacji artystycznej i kulturalnej w PCEN w Gdańsku.  Certyfikowana trenerka myślenia krytycznego. Trenerka Odysei Umysłu. Prowadzi warsztaty w Pracowni literackiej
w Pałacu Młodzieży w Gdańsku

Dr inż. Paweł Stacewicz – filozof, informatyk, dydaktyk matematyki, popularyzator nauki. Pracuje jako nauczyciel akademicki w Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Jest autorem dwóch monografii naukowych o tematyce z pogranicza informatyki i filozofii: „Umysł a modele maszyn uczących się” (2010) oraz „Umysł – Komputer –Świat. O zagadce umysłu z informatycznego punktu widzenia” (2011, wspólnie z Witoldem Marciszewskim), oraz redaktorem naukowym serii wydawniczej „Informatyka a filozofia” (w Oficynie Wydawniczej PW). Opublikował ponad 40 artykułów naukowych z dziedziny logiki, filozofii informatyki i filozofii umysłu. Redaguje dyskusyjny blog akademicki Cafe Aleph, w którym popularyzuje filozofię informatyki i sztucznej inteligencji (http://marciszewski.eu/).