Lifelong Learning – Uczenie się przez całe życie

Lifelong Learning – Uczenie się przez całe życie

Idea całożyciowego uczenia się ma swoją historię. Za jej prekursorów uznaje się wielkich filozofów starożytnych takich jak Sokrates, Platon czy Seneka. Oni to piersi głosili postulaty stałego uczenia się i rozwoju. Koncepcja uczenia się przez całe życie nazywana jest obecnie jako lifelong learning. W praktyce lifelong learning prowadzi do pogłębiania własnych kompetencji, a przez to podniesienia swojej wartości na rynku pracy. Jednym z głównych założeń idei lifelong learning jest tworzenie możliwości edukacji osobom w każdym wieku. Od najmłodszych lat człowiek posiada chęć poznawania i interesowania się otaczającym go światem. Chcemy się uczyć ale często wymagania w pracy i życiu osobistym ograniczają nasz czas i chęć zaangażowania się w swój rozwój. Nasza biblioteka zaprezentowała w wypożyczalni nowości dotyczące powyższej tematyki, które zachęcają do aktywności umysłowej do późnych lat życia.

Uczenie się przez całe życie – zestawienie bibliograficzne