Ruszyła XXXI edycja Konkursu pt. „Wydajemy Własną Książkę”

Ruszyła XXXI edycja Konkursu pt. „Wydajemy Własną Książkę”

Młodzieżowy Dom Kultury „MURANÓW” im. C. K. Norwida, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej, Wolskie Centrum Kultury serdecznie zapraszają do udziału w XXXI edycji wojewódzkiego konkursu „Wydajemy Własną Książkę”. Edycja objęta honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Książki należy nadsyłać do 31 marca 2024 r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury „MURANÓW”
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Stawki 10
00-178 Warszawa
(dopisek: „Wydajemy Własną Książkę”)

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA W KONKURSIE „WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ”

REGULAMIN 31 EDYCJI KONKURSU „WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ” (2023-2024)