Książki i pomoce dydaktyczne poświęcone tematyce afazji

Książki i pomoce dydaktyczne poświęcone tematyce afazji

Afazja jest terminem wywodzącym się z języka greckiego i oznacza zaburzenie mowy. Powstaje ono wskutek uszkodzenia ośrodków mowy znajdujących się w korze mózgowej i jest zaburzeniem bardzo złożonym. W literaturze można spotkać wiele różnych klasyfikacji afazji. U dzieci wyróżnia się dwie postaci: afazję nabytą i rozwojową. Dziecko z afazją często jest nie akceptowane w grupie szkolnej. Dlatego uczeń z zaburzeniem mowy wymaga od nauczyciela specjalnej uwagi i wsparcia aby mógł dobrze funkcjonować. Przygotowaliśmy w naszej wypożyczalni wystawę książek i pomocy dydaktycznych poświęconą tej tematyce. Zachęcamy do odwiedzenia biblioteki i skorzystania z naszej oferty, która skierowana jest nie tylko do wychowawców i opiekunów ale również do osób dotkniętych tym zaburzeniem.

Afazja – zestawienie bibliograficzne (.pdf, 135 KB)