Konferencja metodyczna dla nauczycieli „Czyń dobro. Tylko  jak? Kształtujemy wartości, uczymy miłości”

Konferencja metodyczna dla nauczycieli „Czyń dobro. Tylko jak? Kształtujemy wartości, uczymy miłości”

18 X 2023 godz. 10.00 – 14.00

 Z myślą o realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 organizujemy konferencję metodyczną nawiązującą do punktu  [tu cyt.:]  „Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu

u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.”

Za konferencję zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

Wydarzenie odbędzie się 18 października w godz. 10.00 – 14.00 w sali konferencyjnej (II p.)  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie.

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy wyłącznie drogą mailową wspomaganie.edukacji@pbw.waw.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce pracy i tel. do kontaktu.

Więcej informacji uzyskacie Państwo w godz. 09.00 – 15.00 pod nr tel  501 379 703 lub 22 810 46 64 wew. 110.

Liczba miejsc ograniczona.

Poniżej przedstawiamy program wydarzenia oraz krótkie biogramy naszych prelegentek i prelegenta.

Sesja 1

10.00 – 10.05 – Rozpoczęcie konferencji

10.05 – 11.00 O smutnym chłopcu Hansie Christianie Andersenie – opowiedz mi swoją baśń, a powiem Ci kim jesteś, Joanna Piekarska – prezeska Polskiej sekcji IBBY, wyróżniona odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, kierowniczka Zakładu Edukacji Bibliotekarskiej w Bibliotece Narodowej.

11.00 – 12.00 Nowy uczeń w nowej szkole,  Jarosław Kordziński – trener, coach, mediator, moderator procesów rozwojowych osób i organizacji głównie w obszarze edukacji, stały współpracownik periodyku ,,Dyrektor Szkoły”.

Przerwa 15 min.

Sesja 2

12.15 – 13.00 Czyń dobro jak Dobry Maharadża, Monika Kowaleczko-Szumowska – autorka wielu nagradzanych książek, m.in. „Galop’44”, „Fajna ferajna, czyli powstanie oczami dzieci” oraz scenarzystka dokumentu interaktywnego „Dzieci Maharadży. Fajna ferajna w Indiach”.

13.00 – 13.30Rola książki w kształtowaniu pozytywnych wartości, Dorota Guba – doradczyni metodyczna do spraw bibliotek szkolnych
w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

13.30 – 13.40Informacje o działalności edukacyjnej
i kulturalnej PBW im. KEN
– Katarzyna Gołubiew, kierowniczka Wydziału Wspomagania Edukacji PBW im. KEN

13.40 – 14.30 Prezentacja Cymeliów Biblioteki  – Katarzyna Majchrzak, Wydział Opracowania Zbiorów PBW im. KEN.

W trakcie konferencji będzie można nabyć książki Moniki Kowaleczko-Szumowskiej. Natomiast bezpośrednio po wydarzeniu będzie możliwość obejrzenia najstarszych zbiorów Biblioteki.

Joanna Piekarska – absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów „Literatura
i książka dla dzieci i młodzieży” w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Prezeska Polskiej sekcji IBBY na obecną kadencję. W Bibliotece Narodowej pełni funkcję Kierowniczki Zakładu Edukacji Bibliotekarskiej. Jest autorką licznych szkoleń w zakresie literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz możliwości ich wykorzystania we wspieraniu procesu edukacyjnego, rozwojowego, biblioterapeutycznego

Jarosław Kordziński – trener, coach, mediator, moderator procesów rozwojowych osób i organizacji głównie w obszarze edukacji. Przez lata partner kluczowych podmiotów wspierających rozwój edukacji: MEN, CODN/ORE, CEO, FRDL. Stały współpracownik „Dyrektora szkoły”. Autor kilkunastu książek poświęconych edukacji dotyczących kwestii zarządzania, rozwoju zawodowego nauczycieli, organizacji procesu edukacyjnego a także wyzwań stojących przed edukacją na progu XXI wieku. 

Monika Kowaleczko-Szumowska – autorka książek dla dzieci i młodzieży. Przez wiele lat współpracowała z Muzeum Powstania Warszawskiego, co zaowocowało fascynacją powstaniem warszawskim i stało się inspiracją do powieści „Galop’44”
 a także książki i filmu dokumentalnego „Fajna Ferajna”. Wpółscenarzystka
i producentka dokumentu interaktywnego „Dzieci Maharadży” (www.bravebunchinindia.pl)

Dorota Guba – doradczyni metodyczna do spraw Bibliotek Szkolnych we Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie.

Nauczycielka dyplomowana, prowadzi bibliotekę w Szkole Podstawowej nr 357
w Warszawie. Ukończyła inne specjalizacje na Uniwersytecie Warszawskim
o kierunku: edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, informatyka.  Obecnie kończy studia na kierunku prawo.