Nowa Sieć Współpracy i Samokształcenia

Nowa Sieć Współpracy i Samokształcenia

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie zaprasza nauczycieli oraz asystentów międzykulturowych do udziału w Sieci Współpracy i Samokształcenia pt. „Wielokulturowość w szkole”.

Ma on na celu stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk stosowanych w edukacji międzykulturowej w szkole i przedszkolu. Założeniem Sieci współpracy jest rozwijanie kompetencji w zakresie integracji społecznej oraz wspólne wypracowanie strategii działań przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną kulturowo. W ramach spotkań Sieci będą także zapraszani eksperci, którzy podzielą się wiedzą na temat roli różnic kulturowych w integracji grupy oraz problemów osób z doświadczeniem migracji.

Tematyka poszczególnych spotkań zostanie wybrana na pierwszym spotkaniu w oparciu o zainteresowania uczestników zgłoszone wcześniej w Kwestionariuszu Diagnozy Potrzeb. Koordynatorki proszą o jego wcześniejsze wypełnienie i wysłanie go drogą elektroniczną w formie skanu na adres: bozena.stacewicz@pbw.waw.pl do 17.10.2023 r.

W Kwestionariuszu należy także wybrać najbardziej dogodną porę spotkań Sieci.

Kwestionariusz Diagnozy Potrzeb (.pdf, 185 KB)

Termin pierwszego spotkania zaplanowany jest na 23 października 2023 r. Wstępnie zarezerwowane zostały godziny od 14.00 do 17.00.

PROWADZĄCA: Bożena Stacewicz

FORMA: online na platformie ClickMeeting

REJESTRACJA  e-mail:  bozena.stacewicz@pbw.waw.pl