Polecamy: Piękna nasza Polska cała

Polecamy: Piękna nasza Polska cała

Piękna nasza Polska cała : zbiór scenariuszy zajęć i uroczystości o charakterze patriotycznym dla dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Bomba [i inni] ; wybór i opracowanie tekstów: Łukasz Kiełbasa ; współpraca: Ludmiła Fabiszewska.  Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2020. ISBN 978-83-65915-64-1

Nauczycielkom i nauczycielom przedszkoli polecam kompleksową pomoc dydaktyczną wydaną  przez Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola – „Piękna nasza Polska cała”. Zespół autorów opracował materiały edukacyjne szczególnie przydatne w okresie gdy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Autorzy nie zawodzą dając do ręki nauczycielom nie tylko scenariusze zajęć i uroczystości patriotycznych, ale również dwie płyty CD, które zawierają 20 pieśni i piosenek wraz podkładami muzycznymi, a także nagranie hejnału mariackiego.
W teczce znajdują się również 24 karty A4 z kolorowymi pomocami dydaktycznymi niezbędnymi do przeprowadzenia opisanych zajęć oraz konturowa mapa Polski formatu B1. Wśród tematów zajęć nauczyciele znajdą takie propozycje jak: znamy nasze narodowe symbole, sprawni jak żołnierze, na krakowską nutę, patriotyczna majówka, wyprawa statkiem po Wiśle i inne. Znajdą więc one swoje zastosowanie nie tylko podczas obchodów Święta Niepodległości, ale także podczas eksploracji poszczególnych miast, poznawania zabytków czy rozmów na temat architektury.

Zestaw „Piękna nasza Polska cała” to doskonałe narzędzie do przeprowadzenia dwunastu uroczystości i inscenizacji z okazji polskich świąt narodowych. Każdy scenariusz uroczystości zawiera szczegółowy opis dekoracji, strojów i rekwizytów. Dzięki elastyczności scenariuszy możliwe jest łatwe dostosowanie kwestii do różnej liczby dzieci lub łączenie ich w ciekawe kombinacje. Materiały są na tyle różnorodne, że można je kreatywnie wykorzystać w różnych grupach wiekowych. Dla nauczycieli poszukujących inspiracji do prowadzenia zajęć
z elementami patriotycznymi w przedszkolu, „Piękna nasza Polska cała” będzie cennym źródłem pomysłów. Rekomenduję ją zwłaszcza dla nauczycieli pracujących z najmłodszymi grupami dzieci, chcących wprowadzić elementy patriotyzmu w sposób dostosowany do ich poziomu zrozumienia i zaangażowania.

Katarzyna Majchrzak
Wydział Opracowania Zbiorów Zwartych i Specjalnych