Rocznice i Patroni Roku 2024

STYCZEŃ 2024

160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

LUTY 2024

190. rocznica premiery „Zemsty” Aleksandra Fredry

MARZEC 2024

230. rocznica wybuchu Powstania Kościuszkowskiego

MAJ 2024

233. rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

SIERPIEŃ 2024

80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

  • Poeci w Powstaniu Warszawskim – Quiz

Święto Wojska Polskiego

LISTOPAD 2024

Narodowe Święto Niepodległości

194. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

  • Powstanie Listopadowe – quiz

GRUDZIEŃ 2024

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka