Pierwsza pomoc i przedszkolaki / Jolanta Majtyka, Magdalena Oleksy-Zborowska. Wydawnictwo Szkolne PWN. 2020

Pierwsza pomoc i przedszkolaki / Jolanta Majtyka, Magdalena Oleksy-Zborowska. Wydawnictwo Szkolne PWN. 2020

18 stycznia Polski Czerwony Krzyż świętuje swoje 105. urodziny. Organizacja ta została założona 1919 roku pod nazwą Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża.
PCK zajmuję się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych. Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.
Jak podaje na swojej stronie PCK: według badań CBOS 67 proc. Polaków deklaruje, że umiałoby w razie wypadku udzielić pierwszej pomocy, ale tylko 19 proc. jest pewnych swoich umiejętności w tym zakresie. Prawdopodobnie wielu z nas miało okazję spotkać instruktorów Polskiego Czerwonego Krzyża podczas nauki udzielania pierwszej pomocy. Rocznie ponad 70 000 osób uczy się z PCK, jak pomóc w nagłym wypadku. Warto zdawać sobie sprawę z istnienia tzw. „złotych 10 minut”, czyli kluczowego okresu, w którym powinna nadejść profesjonalna pomoc medyczna. Średni czas oczekiwania na przybycie służb ratunkowych wynosi 8 minut w miastach i około 15 minut poza nimi. Dlatego życie poszkodowanego często zależy od obecności świadków i ich umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo, wiele wypadków ma miejsce w naszym własnym domu i zdarza się naszym najbliższym. Dlatego warto posiadać wiedzę na temat właściwego udzielania pierwszej pomocy. Czytelnicy naszej biblioteki mogą czuć się w naszej placówce bezpiecznie gdyż także wszyscy pracownicy biblioteki zostali przeszkoleni przez PCK w zakresie pierwszej pomocy. Ponadto posiadamy urządzenie ratownicze AED.

Im wcześniej zaczniemy naukę, tym pewniejsi będziemy w posługiwaniu się tą umiejętnością i skuteczniej będziemy w stanie udzielić pomocy w krytycznych sytuacjach. Dlatego polecam książkę z naszych zbiorów: „Pierwsza pomoc i przedszkolaki” autorstwa Joanny Majtyki i Magdaleny Oleksy-Zborowskiej. https://bitly.ws/39Pp9

Książka ta zawiera 12 scenariuszy zajęć dla przedszkolaków dotyczących pierwszej pomocy, obejmujących m. in. takie zagadnienia jak:

Czy każdy może być ratownikiem?

Czy mały ruch może uratować życie?

Jakie skarby kryje apteczka?

Czy musimy oddychać?

Publikacja ta zawiera również karty pracy do zajęć oraz plakat.

Autorki podkreślają istotność kształtowania u dzieci poczucia bezpieczeństwa, empatii, troski i postawy odpowiedzialności zarówno za siebie, jak i za innych.

Katarzyna Majchrzak
Wydział Opracowania Zbiorów Zwartych i Specjalnych