Polecamy: Matma inaczej : kodowanie czyli pomysły na przełamanie lekcyjnej rutyny / Joanna Świercz. Opole : Wydawnictwo Nowik Sp. J., 2020. ISBN 978-83-65587-36-7

Polecamy: Matma inaczej : kodowanie czyli pomysły na przełamanie lekcyjnej rutyny / Joanna Świercz. Opole : Wydawnictwo Nowik Sp. J., 2020. ISBN 978-83-65587-36-7

Autorką publikacji jest doświadczona w pracy z dziećmi nauczycielka matematyki, proponująca zabawy i zadania matematyczne dla przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej. Opisane przez Joannę Świercz przykłady ćwiczeń pokazują, że matematyka z pewnością nie jest nudna, a zdobywanie umiejętności matematycznych nie musi być trudnym obowiązkiem, ale atrakcyjną zabawą i przyjemnością. Książka zachęca do podjęcia przygody z kodowaniem na zajęciach matematycznych w przedszkolu oraz podczas lekcji i zajęć świetlicowych w szkole. Prezentowane zabawy rozwijają umiejętności matematyczne dzieci zgodne z wymaganiami określonymi w podstawie programowej.

Proponowane przez autorkę zadania wraz z kartami pracy obejmują pięć grup tematycznych: matematyczne zabawy z kubkami, zakodowane obrazki w postaci dyktand graficznych i matematycznych kolorowanek, kody i szyfry liczbowe, zakodowaną drogę oraz wykorzystanie kodów QR w edukacyjnym pokoju zagadek i podczas lekcji powtórzeniowych i utrwalających poznany materiał. Propozycje zabaw uwzględniają wykorzystanie zarówno nowoczesnych narzędzi, jak tablet czy smartfon, jak i tych bardziej „tradycyjnych”, jak kubki, kredki i długopisy czy plansze z kartami do kodowania. Autorka podaje zasady prezentowanej gry, określa wiek uczniów, dla których jest ona przeznaczona, potrzebne materiały oraz doskonalone przez graczy umiejętności matematyczne.

Przedstawione w książce „pomysły na przełamanie lekcyjnej rutyny” w postaci zadań z kodowaniem ćwiczą spostrzegawczość, doskonalą umiejętność logicznego myślenia, analizowania różnych wariantów wydarzeń, wyciągania wniosków i planowania działań. Zajęcia te rozwijają również wyobraźnię i kreatywność dzieci, skłaniają je do bycia uważnym, zachęcają do działania oraz pracy zespołowej.

Publikację tę polecam zarówno nauczycielom wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, jak i nauczycielom matematyki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej jako inspirację do przeprowadzenia ciekawych lekcji oraz zajęć dodatkowych z matematyki.

Małgorzata Czuba
Wydział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów