Polecamy: Scenariusze zajęć z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży w szkole podstawowej / Magdalena Wegner-Jezierska. Wydanie IV. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2023. ISBN 978-83-8309-282-9

Polecamy: Scenariusze zajęć z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży w szkole podstawowej / Magdalena Wegner-Jezierska. Wydanie IV. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2023. ISBN 978-83-8309-282-9

Autorką „Scenariuszy zajęć z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży w szkole podstawowej” jest psycholożka, wieloletnia wykładowczyni akademicka, twórczyni poradników dla rodziców i opiekunów.

Publikacja zawiera propozycje zajęć dla uczniów szkoły podstawowej, które mogą stanowić realizację programu wychowawczego lub być wykorzystane do zajęć wyrównawczych na wszystkich poziomach klas. Czwarte wydanie książki świadczy o jej popularności i zapotrzebowaniu czytelników na omawiane tematy.

Prezentowane w książce przykłady lekcji do zrealizowania w klasach 1-8 to zestawy trzech bloków warsztatowych. Scenariusze zajęć dla najmłodszych realizują program integracji grupy, rozumienia i rozpoznawania emocji, kontroli złości oraz rozwijania empatii i uważności. Lekcje dla uczniów klas 4-6 dotyczą komunikacji asertywnej, kontroli emocji, relaksacji i walki ze stresem. Ćwiczenia dla klas 7-8 mają za zadanie zapoznać uczniów z podstawowymi metodami rozwiązywania konfliktów z zastosowaniem różnych typów argumentacji oraz z programem do pracy nad relacjami w grupie, stawianiem granic i przeciwdziałaniem przemocy.

Każdy scenariusz lekcji zawiera opis przebiegu zajęć i treści do przekazania uczniom, przykłady ćwiczeń z podpowiedziami prawidłowych odpowiedzi oraz wykaz pomocy potrzebnych do przeprowadzenia lekcji. Publikację uzupełniają opracowane do każdej lekcji karty pracy dla uczniów oraz aneksy zawierające materiały tekstowe do wykorzystania podczas warsztatów.

Książka stanowi cenną pomoc dla nauczycieli szkół podstawowych, wychowawców, pedagogów lub psychologów szkolnych oraz opiekunów, dbających o właściwe relacje oraz wzajemną tolerancję i akceptację uczniów.

 

Małgorzata Czuba
Wydział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów