Polecamy: Ros Moriarty, Pieśń Aborygenki : podróż w głąb duszy Australii ; przełożył Andrzej Wajs, Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2012, ISBN 9788310122100

Polecamy: Ros Moriarty, Pieśń Aborygenki : podróż w głąb duszy Australii ; przełożył Andrzej Wajs, Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2012, ISBN 9788310122100

Książka „Pieśń Aborygenki: podróż w głąb duszy Australii” autorstwa Ros Moriarty, to poruszające i inspirujące świadectwo życia białej kobiety, która poślubiła Aborygena i wraz z mężem poświęciła wiele lat na przeciwdziałanie niesprawiedliwościom i uprzedzeniom wobec społeczności Aborygenów w Australii.

Publikacja ta rzetelnie przedstawia tragiczny los Aborygenów, ich zmagania z niesprawiedliwymi decyzjami urzędników i utratą terenów zamieszkiwanych przez ich przodków. Autorka skupia się na walce o równość praw dla tej grupy etnicznej oraz na ochronie dziedzictwa kulturowego, które jest często lekceważone przez rząd i społeczeństwo.

Historia życia autorki i jej męża, Johna Moriarty’ego, jako ofiary procederu odbierania dzieci Aborygeńskim matkom, rzuca światło na trudności, jakie społeczność ta musiała przejść. Ich determinacja w przekonywaniu władz i społeczeństwa do konieczności szacunku dla obu kultur, białej i rdzennej, jest inspirująca.

Dodatkowo, opis procesu tworzenia artystycznego symbolu Australii przez firmę autorki i jej męża, który miał być symbolem jednoczącym różne grupy etniczne, stanowi interesujący wątek. To również pokazuje, jak sztuka i symbolika mogą wpływać na zmianę społecznych postaw i przekonań.

Książka nie tylko otwiera oczy na trudności, z jakimi borykają się Aborygeni, ale także kwestionuje idealizowane obrazy demokracji w krajach, takich jak Australia. Jej przesłanie o konieczności szacunku, zrozumienia i współistnienia różnych kultur jest uniwersalne i może być inspiracją dla czytelników na całym świecie.

Warto przeczytać tę książkę, aby zrozumieć głębokość problemów społeczności Aborygeńskiej, a jednocześnie dostrzec siłę determinacji i pozytywnych zmian, jakie można osiągnąć dzięki szacunkowi i otwartości na odmienność kulturową.

 

Poleca: Bożena Stacewicz
Wydział Udostępniania Zbiorów