Patronem roku 2023 będzie również Aleksander Sochaczewski, którego losy związane były z powstaniem styczniowym. Za udział w nim był więziony w Cytadeli Warszawskiej i zesłany na 20 lat na Syberię. Po powrocie w 1884 r. osiedlił się we Lwowie, a następnie zamieszkał w Monachium i Brukseli. W tym ostatnim mieście stworzył cykl przejmujących obrazów dokumentujących katorgę i pobyt na Syberii. Najsłynniejszy z nich – Pożegnanie Europy – i wiele innych można obejrzeć w Muzeum X Pawilonu w Warszawie. Dzieła te stanowią swoistego rodzaju dokumentację niedoli Polaków skazanych na banicję bezpośrednio po upadku powstania. (źródło: mazovia.pl)