Zasady regulowania opłat za usługi biblioteczne przez elektroniczny system płatniczy BLIK
 1. Biblioteka umożliwia regulowanie naliczonych w bibliotecznym systemie PROLIB opłat za pomocą elektronicznego systemu płatniczego BLIK realizowany przez firmę PayU S.A.
 2. Opłaty naliczane przez system biblioteczny zgodnie z obowiązującym Regulaminem Udostępniania Zbiorów i Świadczenia Usług w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie są widoczne na elektronicznym koncie czytelnika.
 3. Przez Blik mogą być regulowane następujące opłaty: za przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych, korespondencję, zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych, duplikat karty bibliotecznej. Naliczona do zapłaty kwota nie podlega podziałowi na raty.
 4. Płatność BLIK-iem jest możliwa dla użytkowników, którzy podali i zweryfikowali adres e-mailowy w bibliotecznym systemie PROLIB.
 5. Przy płatności BLIK pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 1,7 % od każdej transakcji.
 6. Po dokonaniu procedur związanych z uregulowaniem opłaty przez BLIK, użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonanej operacji na adres e-mailowy zgłoszony w bibliotecznym systemie PROLIB.
 7. Reklamacje związane z płatnością BILK, należy zgłaszać na adres e-mail: wypozyczalnia.goclawska@pbw.waw.pl, w ciągu 14 dni od dnia wniesienia opłaty.
 8. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać: nazwisko i imię osoby wnoszącej reklamację, numer karty bibliotecznej, datę płatności, kwotę płatności oraz powód reklamacji. Zgłoszenia bez wymaganych informacji nie będą rozpatrywane.
 9. W terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji Biblioteka ma obowiązek jej rozpatrzenia. Jeśli w tym terminie reklamacja nie może zostać rozpatrzona, Biblioteka powiadomi użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia. Informacje o zgłoszonej reklamacji będą przekazywane na adres e-mailowy zgłoszony w bibliotecznym systemie PROLIB.
 10. Skutkiem rozpatrzenia reklamacji może być:
  • uznanie reklamacji,
  • odmowa uznania reklamacji,
  • pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia, co następuje w przypadku niedopełnienia formalności.
 11. Biblioteka nie odpowiada za problemy techniczne leżące po stronie operatora płatności online.