Maurycy Mochnacki
Maurycy Mochnacki, fot. wikimedia/domena publiczna

Maurycy Mochnacki urodzony 13 września 1803 r. w Bojańcu, zmarł 20 grudnia 1834 r. w Auxerre. Był działaczem politycznym, publicystą, filozofem i jednym z teoretyków polskiego romantyzmu. Uważany również za wybitnego pianistę. Czynny uczestnik i kronikarz powstania listopadowego. Wielokrotnie ranny w bitwach. Uczestnik walk pod Olszynką Grochowską, Ostrołęką, Wawrem, Okuniewem i nad Liwcem. Po upadku powstania wyjechał do Francji, gdzie spędził ostatnie lata życia. Członek Związku Wolnych Polaków i Towarzystwa Patriotycznego. Został odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

Żródło: Wikipedia

Więcej informacji o życiu i twórczości Maurycego Mochnackiego można uzyskać na stronie Wikipedii oraz Culture.pl