Wystawa liczy 5 plansz o wymiarach 70×100 cm.

Wystawa wypożyczana jest bezpłatnie przedszkolom i szkołom. Plansze przygotowane są do transportu w dużych teczkach plastycznych.

W sprawie wypożyczenia wystawy prosimy pisać na adres mailowy: wib@pbw.waw.pl

Wystawa poświęcona powstaniu styczniowemu, które było jednym z największych polskich zrywów narodowowyzwoleńczych. Wybuchło 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim, a 1 lutego tegoż roku – na Litwie. Trwało do jesieni 1864.

Na wystawie wykorzystano bogate materiały zgromadzone w bibliotece cyfrowej  POLONA.