W 2023 roku obchodzić będziemy 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Było to jedno z największych polskich zrywów narodowowyzwoleńczych. Za udział w powstaniu wielu Polaków zostało więzionych i zesłanych na katorgę na Syberię. Tylko niewielu Sybiraków przeżyło to zesłanie i doczekało się wolnej Polski. Miejsca upamiętniające bitwy między powstańcami i Moskalami znajdują się niemal w każdym powiecie Mazowsza. (źródło: mazovia.pl)