Wystawa liczy 9 plansz: 8 o wymiarach 70×100 cm i 1 o wymiarze 55×70 cm.

Wystawa wypożyczana jest bezpłatnie przedszkolom i szkołom. Plansze przygotowane są do transportu w dużych teczkach plastycznych.

W sprawie wypożyczenia wystawy prosimy pisać na adres mailowy: wib@pbw.waw.pl

Wystawa poświęcona wybitnemu niderlandzkiemu malarzowi postimpresjonistycznemu, którego twórczość dzięki żywej kolorystyce i emocjonalnemu oddziaływaniu wywarła ogromny wpływ na sztukę XX wieku. Niedoceniony za życia, po śmierci zyskał wielką sławę.

Na wystawie zobaczymy fotografie van Gogha oraz miejsc z nim związanych, a także reprodukcje najsłynniejszych obrazów.