Zasady dotyczące korzystania z wrzutni bibliotecznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie

  1. Wrzutnia, ustawiona przy budynku Biblioteki w Warszawie (ul. Gocławska 4), umożliwia Użytkownikom zwrot materiałów bibliotecznych wypożyczonych wyłącznie w tej placówce.
  2. Za pośrednictwem wrzutni zwrot materiałów bibliotecznych możliwy jest przez 24h/7dni.
  3. Książki należy wkładać do wrzutni pojedynczo, uważnie umieszczając je na półce wrzutni.
  4. Zwrot materiałów bibliotecznych dokonany za pośrednictwem wrzutni zostanie odnotowany w systemie bibliotecznym następnego dnia roboczego w godz. 8:00-9:00. Okresowe zmiany czasu pracy Biblioteki (np. dodatkowe dni zamknięcia) przekładają się odpowiednio na rejestrację zwrotu w systemie bibliotecznym.
  5. Zaleca się Użytkownikom, by po dokonaniu zwrotu za pośrednictwem wrzutni sprawdzili stan swojego konta, z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 4. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać do Wypożyczalni: osobiście, telefonicznie (22-810-26-52) bądź mailowo (wypozyczalnia.goclawska@pbw.waw.pl.) w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu materiałów bibliotecznych.
  6. Zwrot materiałów bibliotecznych z wykorzystaniem wrzutni nie zwalnia Użytkownika od opłat za ich nieterminowy zwrot.
  7. Zakończenie naliczania opłat za przetrzymanie materiałów bibliotecznych następuje w chwili rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia materiałów bibliotecznych do wrzutni.
  8. W przypadku stwierdzenia przez bibliotekarza nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń w zwracanych materiałach bibliotecznych Biblioteka może zastosować zapisy § 18 „Regulaminu Udostępniania Zbiorów i Świadczenia Usług w PBW w Warszawie”.
  9. Stanowisko wrzutni objęte jest monitoringiem.
  10. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją powyższych zasad, które obowiązują od 10 marca 2021 r.